ABC i bedriftsforsikring

BILDE: Arbeider.

Dette må du tenke på når du skal forsikre ditt nyetablerte selskap.

Er du på jakt etter ny bolig, har du mest sannsynlig begynt å se på boliglån også. Da har du kanskje funnet ut at det er fort gjort å gå litt i surr: For hva er egentlig forskjellen på annuitetslån og serielån, nominell og effektiv rente? Vi har oversatt fra bankspråk til dagligtale.

Her er Eikas ABC i bedriftsforsikring til deg som er i startgropa:

Lovpålagte forsikringer

Som bedriftsleder er det en del forsikringer du ikke kommer utenom, rett og slett fordi loven krever det. Alle bedrifter som har ansatte må ha en yrkesskadeforsikring som gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer.

Har bedriften firmabil må du tegne bilansvarsforsikring som omfatter personskader og skader på andres ting og kjøretøy. Bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen er pålagt å ha en forsikring som dekker kontraktsforpliktelser.

I tillegg til forsikringer plikter du som arbeidsgiver å sette av minimum 2 prosent av arbeidstakerens lønn til pensjon, gjennom det som heter obligatorisk tjenestepensjon.

Personalforsikringer

Menneskene du jobber med, er bedriftens viktigste ressurser. For å ta ekstra godt vare på dine ansatte, kan du i tillegg til yrkesskadeforsikringen, tegne egne personalforsikringer.

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at de ansatte forsikres for ulykker som skjer på fritid, noe som ikke er en del av den obligatoriske yrkesskadeforsikringen.

Gjennom forskjellige ordninger kan personalforsikringer gi erstatning ved uførhet eller sykdom, og kan gi høyere erstatning enn det en yrkesskadeforsikring gjør. En personalforsikring kan også sikre økonomisk trygghet til de etterlatte.

En helseforsikring med behandlingsgaranti gir de ansatte ekstra trygghet og gjør at de kommer raskere til behandling – samtidig som bedriften reduserer sykefraværskostnadene.

Les mer om bedriftsforsikring her.

Forsikringer for bygninger og løsøre

Det er mange forsikringer som er aktuelle for de fleste typer næringer og bedrifter, uavhengig av bransje. De fleste forsikringsselskaper tilbyr forsikringsløsninger som omfatter de mest vanlige forsikringsbehovene en virksomhet har.

Slike forsikringer dekker blant annet brann-, tyveri og vannskader.

Forsikringer tilbys etter bedriftens behov, og er tilpasset din bransje, hvilke bygninger du har og hva slags maskiner bedriften benytter.

Det finnes blant annet landbruksforsikringer som er spesielt tilpasset ulike produksjoner på gården.

Felles for de fleste bedriftsforsikringene er at de tilpasses akkurat din virksomhet.

Recommended Posts