Personvern og informasjonskapsler.

Vi tar behandling av personopplysninger på største alvor og gir deg trygghet for at behandlingen gjøres iht. lovkrav. Det er LillestrømBanken som er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Vi vil kun behandle personopplysninger når vi har et dokumentert formål for å gjøre dette. Vi ivaretar strenge krav til datasikkerhet ved bruk og oppbevaring av personopplysninger og du skal være trygg på at vi sletter personopplysningen når vi ikke lenger har hjemmel for å beholde disse. Under beskriver vi nærmere hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Vi er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger vi behandler om deg. For spørsmål om personvern kan du kontakte vår ansvarlig for personopplysninger.

Kontaktopplysninger finner du her.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle personopplysninger som du gir direkte til oss, eksempelvis ved utfylling av kontaktskjema, ved besøk på vår nettside, henvendelse til vårt kundesenter eller andre deler av virksomheten.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse

Cookies på nettsiden (informasjonskapsler)

Hva er en cookie?

En cookie (også kalt informasjonskapsel) er en liten fil som nettleseren lagrer på din datamaskin eller enhet. En gitt cookie implementeres og kobles til et bestemt nettsted og gjør det mulig for nettstedet å kjenne igjen trafikk fra en gitt nettleser innenfor eksempelvis en innlogget økt (sesjon-cookies) eller over tid (persistente cookies). 

Cookies benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettsiden tidligere, teknisk informasjon om ditt operativsystem og for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. 
Ved å bruke vårt nettsted, anses du å samtykke til vår bruk av cookies som er beskrevet nedenfor.


Hvorfor bruker vi cookies?

Vårt formål for bruk av cookies er:

 • Brukerinnsikt, trafikkmåling og sporingsfunksjonalitet til analyseformål slik at vi kan forbedre nettstedet, innholdet og brukeropplevelsen
 • Kunne tilpasse innholdet slik at det blir mest mulig relevant for deg
 • Kunne gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker

 

Hvilke cookies benytter vi og hvorfor?

• Nettsidens egne cookies

Nettsidene våre er bygget ved hjelp av en publiseringsplattform. Denne plattformen utsteder langtlevende/persistente cookies for statistikk- og personaliseringsformål, samt kortlevde/sesjonscookies for brukeropplevelse og sikkerhet. 

Vi benytter enkelte formålstjenelige tredjepartstjenester som utsteder egne cookies. 
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics til å:

 • Identifisere unike brukere 
 • Huske antall og tidspunkt for tidligere besøk 
 • Finne ut hvor brukere kommer fra 
 • Bestemme start og slutt på et besøk

Informasjonen som sendes over til Google kan ikke benyttes for å identifisere deg som person – bl.a.  maskeres IP-adressen din før den behandles av Google. Analyseverktøyet New Relic benyttes for monitorering av opplevd ytelse på nettstedet og bidrar til at vi kan optimalisere egne løsninger for å sikre god kvalitet på tjenesten.

I tillegg benytter vi tjenester for såkalt «remarketing» som muliggjør tilpasset markedsføring i andre kanaler og nettsteder. Leverandører som benyttes er Google DoubleClick, Google Adwords og Facebook Pixel. Disse tjenestene opererer med egne cookies, men disse cookiene registrerer ingen personlige opplysninger på nettstedet og dataene er anonymisert.

Disse tjenestene muliggjør:

 • Frekvensstyring av annonser på bakgrunn av aktivitet
 • Se brukeratferd på nettstedet i forhold til den direkte annonsering som skjer
 • Samle informasjon om produktinteresse for å presentere mer relevante annonser
 • Målrette annonser til utvalgte kundegrupper

Må jeg akseptere bruk av cookies?

Nei, dette er opp til deg. Du kan sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren din hvis du ønsker det.
Ved å velge å ikke akseptere cookies kan du oppleve at våre nettsider ikke fungerer slik de skal. Brukeropplevelse vil også kunne bli mindre relevant.

For å melde deg ut av sporing og remarketing av tredjeparter kan du besøke disse sidene for oppskrifter:

Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Formålet med vår behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon. Vi vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling, eller kunden har samtykket til slik behandling.

Personopplysninger behandles til følgende formål:

Analyse og utvikling av nye tjenester

 • Vi vil i enkelte tilfeller samle inn opplysninger som brukes til analyse av hvordan du som kunde bruker våre tjenester. Dette i forbindelse med forbedring av eksisterende produkter eller utvikling av nye tjenester. 
 • Vi vil kunne ha berettiget interesse til å kunne behandle nøytrale kundedata.

Det rettslige grunnlaget for å bruke dine personopplysninger

Oppfylle avtale
Formålet med behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon i tråd med de avtalene vi har inngått med deg.

Samtykke
I enkelte tilfelle ber vi om ditt samtykke til å behandle personopplysninger, for eksempel til markedsføringsformål. Samtykket inneholder informasjon om behandlingsaktiviteten. Hvis du har gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger kan du når som helst trekke det tilbake.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det, og vår taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering. 

Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

Virksomheter som deltar i en samarbeidende gruppe vil kunne utlevere nøytral kundeinformasjon til andre i den samarbeidende gruppen.

Bruk av databehandlere

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger. 

Lagringstid

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Beskyttelse av dine personopplysninger

Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Dine rettigheter når vi behandler dine personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. 

Du kan ved henvendelse til banken kreve innsyn i registrerte personopplysninger vi har om deg. For å benytte deg av dine rettigheter kontakter du ansvarlig for personopplysninger i banken. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klagemulighet

Du har en rett til å klage på bankens behandling av personopplysninger. Dette kan gjøres ved å klage til Datatilsynet. Se Datatilsynet.no for mer informasjon.

Endringer

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss her.

Denne siden bruker informasjonskapsler (cookies)

Les mer om Personvern og Informasjonskapsler her.